Wyniki dla tagu: ITS

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r.

kategoria: Raportowanie banków, Zmiany prawne

(Aktualizacja: 2019-04-15) Informujemy, że na portalu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego została opublikowana informacja dotycząca zmiany plików wzorcowych (schematy XSD) do celów przekazywania danych na potrzeby planowania przymusowej restrukturyzacji (link). Pliki XML powinny być zgodne ze schematami XSD dostępnymi pod poniższymi linkami: Metryczka – schemat XSD wspólny dla wszystkich formularzy Schematy XSD (Aktualizacja: 2019-03-21) Informujemy, że na […]

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1627 z dnia 9 października 2018 r.

kategoria: Raportowanie banków, Zmiany prawne

Informujemy, że w dniu 2018-11-09 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1627 z dnia 9 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do ostrożnej wyceny do celów sprawozdawczości nadzorczej (Dz.U. L 281 z 9.11.2018, str. 1-525). Niniejsze Rozporządzenie wprowadza m.in. nowe dodatkowe raporty do pakietu ITS-COREP: […]

Realizujemy wymagania NBP związane z eliminacją zer

kategoria: Taksonomia XBRL

Asseco Reporting Platform już teraz w pełni realizuje wymagania Narodowego Banku Polskiego związane z eliminacją zer ze sprawozdań. Sprawozdania określone rozporządzeniem ITS przekazywane za pośrednictwem Asseco Reporting Platform są domyślnie tworzone bez wartości zerowych, niewymaganych oraz nie mających zastosowania. Wyjątki stanowią wartości zerowe dotyczące wybranych pozycji obowiązkowych lub wskaźników wymagających specjalnego traktowania wskazane przez Nadzorcę. […]

Zmiana raportowania ITS: wykonana

kategoria: Wywiad z Ekspertem

Asseco dostosowało banki do nowych wymogów EBA Asseco sprawnie przygotowało 10 banków komercyjnych do zmian prawnych, wynikających m.in. z wprowadzenia przez Komisję Europejską nowego standardu sprawozdawczości finansowej – MSSF 9 (inaczej: IFRS9), który obowiązuje od początku 2018 roku. Projekt rozpoczął się w październiku 2017 roku i był realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy z nich […]

Zmiany do pakietów sprawozdawczych planowane na 2018 r.

kategoria: Finansowa NBP

EBA udostępniła informację o planowanych na 2018 r. modyfikacjach pakietów sprawozdawczych opartych o ITS. Przewidywane zmiany podzielono na dwie grupy, w zależności do terminu ich obowiązywania. Zmiany obowiązujące od 03/2018 r.: Pakiet COREP – modyfikacje w obszarze ryzyka operacyjnego oraz nowe wymogi w zakresie ekspozycji wobec rządów Pakiet ALMM – nowy formularz dotyczące niedopasowania terminów […]

  Asseco Poland

  Asseco Poland jest znaczącym dostawcą rozwiązań klasy Business Intelligence na polskim rynku. Posiadamy ugruntowaną pozycję w sektorach finansowym, telekomunikacyjnym i usługach dla sektora publicznego. Wdrożyliśmy ponad 20 hurtowni danych w instytucjach finansowych. Z naszej oferty w tym zakresie korzystają między innymi: Bank PKO BP, Telekomunikacja Polska i GUS.

  Pion Business Intelligence

  ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

  Telefon

  +48 12 34 43 699

  Email

  [email protected]