Finansowa NBP

Informacje z Narodowego Banku Polskiego

kategoria: Finansowa NBP, Raportowanie banków

Informujemy, że dniu 2018-12-05 Narodowy Bank Polski opublikował (*) pismo dotyczące planowanych wdrożeń w zakresie sprawozdawczości wchodzącej w skład Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS). Pismo sygnowane numerem “DS-SO-071/2018/58/110” dotyczy: Pakietu COREP obowiązującego od sprawozdań za 12/2018r. Pakietu Asset Encumbrance obowiązującego od sprawozdań za 12/2018r. Zmian do pakietów sprawozdawczych planowanych na rok 2020   * Szczegółowa informacja […]

Kalendarz sprawozdawczy na 2018 rok

kategoria: Finansowa NBP

Publikujemy kalendarz z terminami sprawozdawczymi na 2018 rok, dla aktualnie obowiązujących pakietów sprawozdawczych. Informujemy, że dla pakietów FINREP przesyłanych począwszy od 2018 roku, zostały zmienione nazwy rodzaju sprawozdania wskazywanego przy wysyłaniu sprawozdań, w sposób następujący: FINREP (wg Uchwały Zarządu NBP) – dane za okresy do 2017-12 FINREP Jednostkowy  (symbol taksonomii i rodzaju sprawozdania FINREP_JEDN). FINREP (wg Uchwały […]

Uzasadnienie do Projektu uchwały Zarządu NBP zmieniającej uchwałę nr 71/2016 oraz załączniki.

kategoria: Finansowa NBP, Raportowanie banków

UZASADNIENIE   Nowelizacja uchwały nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego podyktowana jest koniecznością zmiany zawartości załączników […]

Pakiet NB300 obowiązujący od sprawozdań za 01/2018 r.

kategoria: Finansowa NBP

Wzory formularzy pakietu NB300 służącego do prezentacji klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące, ulegają modyfikacji od sprawozdań za styczeń 2018 r. Termin przekazania pierwszych sprawozdań jednostkowych NB300 i MB300 zostanie wydłużony: za styczeń 2018 r. – do 20.03.2018 r., za luty 2018 r. – do 19.04.2018 r. za marzec 2018 r. – do 24.05.2018r. […]

Zmiany do pakietów sprawozdawczych planowane na 2018 r.

kategoria: Finansowa NBP

EBA udostępniła informację o planowanych na 2018 r. modyfikacjach pakietów sprawozdawczych opartych o ITS. Przewidywane zmiany podzielono na dwie grupy, w zależności do terminu ich obowiązywania. Zmiany obowiązujące od 03/2018 r.: Pakiet COREP – modyfikacje w obszarze ryzyka operacyjnego oraz nowe wymogi w zakresie ekspozycji wobec rządów Pakiet ALMM – nowy formularz dotyczące niedopasowania terminów […]

Nowy FINREP Skonsolidowany wg ITS

kategoria: Finansowa NBP

Począwszy od sprawozdań za marzec 2018 r. obowiązywał będzie zmodyfikowany pakiet FINREP Skonsolidowany uwzględniający zmiany wynikające z MSSF 9. Zakres danych oraz instrukcja sprawozdawcza dla nowego pakietu FINREP Skonsolidowany dostępne są na stronie Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) pod adresem: https://www.eba.europa.eu/-/eba-acknowledges-the-commission-adoption-of-amended-supervisory-reporting-standards-due-to-finrep-ifrs-9 Narodowy Bank Polski opublikował na portalu SIS taksonomię XBRL dla pakietu FINREP Skonsolidowany, odzwierciedlającą zakres […]

Pakiet FINREP Jednostkowy (FINPL) obowiązujący od 01/2018

kategoria: Finansowa NBP

Począwszy od sprawozdań za styczeń 2018 r. obowiązywał będzie zmodyfikowany pakiet FINREP Jednostkowy, przekazywany do NBP z częstotliwością miesięczną. Z uwagi, za fakt, iż zakres danych sprawozdań kwartalnych został rozszerzony o nowe formularze pokrywające się z pakietem skonsolidowanym opracowanym przez Europejski Nadzór Bankowy, termin przekazania danych za I kwartał 2018 r. zostanie wydłużony do 17 […]

 • 1
 • 2

  Zostaw nam swoje dane.

  Wyślemy Ci white paper na wskazany adres email:

  Asseco Poland

  Asseco Poland jest znaczącym dostawcą rozwiązań klasy Business Intelligence na polskim rynku. Posiadamy ugruntowaną pozycję w sektorach finansowym, telekomunikacyjnym i usługach dla sektora publicznego. Wdrożyliśmy ponad 20 hurtowni danych w instytucjach finansowych. Z naszej oferty w tym zakresie korzystają między innymi: Bank PKO BP, Telekomunikacja Polska i GUS.

  Pion Business Intelligence

  ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

  Telefon

  +48 12 34 43 699

  Email

  reporting-platform@asseco.pl