Raportowanie banków

Taksonomie XBRL (bramka sis.nbp.pl)

kategoria: Raportowanie banków, Taksonomia XBRL

Aktualna lista taksonomii na bramce sis.nbp.pl. Ostatnie zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym. (stan na: 2019-08-07, 17:00) Obszar “MONREP” Taksonomia Wersje taksonomii Wersje formuł Wersja Okres ważności Data dodania Wersja Okres ważności Data dodania MONREPBSIB BSIB_1.31 2018-07 – … 2018-06-15 BSIB_1.31_ver1 2018-07 – … 2018-08-14 BSIB_1.1 2018-01 – 2018-06 2018-01-19 BSIB_1.1_ver3 2018-01 – 2018-06 2018-01-19 MONREPDEA1 […]

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r.

kategoria: Raportowanie banków, Zmiany prawne

(Aktualizacja: 2019-04-15) Informujemy, że na portalu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego została opublikowana informacja dotycząca zmiany plików wzorcowych (schematy XSD) do celów przekazywania danych na potrzeby planowania przymusowej restrukturyzacji (link). Pliki XML powinny być zgodne ze schematami XSD dostępnymi pod poniższymi linkami: Metryczka – schemat XSD wspólny dla wszystkich formularzy Schematy XSD (Aktualizacja: 2019-03-21) Informujemy, że na […]

Informacje z Narodowego Banku Polskiego

kategoria: Finansowa NBP, Raportowanie banków

Informujemy, że dniu 2018-12-05 Narodowy Bank Polski opublikował (*) pismo dotyczące planowanych wdrożeń w zakresie sprawozdawczości wchodzącej w skład Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS). Pismo sygnowane numerem “DS-SO-071/2018/58/110” dotyczy: Pakietu COREP obowiązującego od sprawozdań za 12/2018r. Pakietu Asset Encumbrance obowiązującego od sprawozdań za 12/2018r. Zmian do pakietów sprawozdawczych planowanych na rok 2020   * Szczegółowa informacja […]

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1627 z dnia 9 października 2018 r.

kategoria: Raportowanie banków, Zmiany prawne

Informujemy, że w dniu 2018-11-09 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1627 z dnia 9 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do ostrożnej wyceny do celów sprawozdawczości nadzorczej (Dz.U. L 281 z 9.11.2018, str. 1-525). Niniejsze Rozporządzenie wprowadza m.in. nowe dodatkowe raporty do pakietu ITS-COREP: […]

Statystyka obrotu gotówkowego

kategoria: Raportowanie banków

(Aktualizacja: 2018-10-01) W dniu 2018-10-01 na bramce produkcyjnej NBP został udostępniony plik taksonomii OGASTAT (wersja T1.00) oraz plik z definicjami reguł kontrolnych (wersja F1.00). Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem […]

EBA opublikował aktualizację DPM 2.8.0.0

kategoria: Raportowanie banków

Informujemy, że w dniu 2018-04-17 Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował aktualizację do standardów technicznych (ITS) w zakresie sprawozdawczości nadzorczej, nowe standardy techniczne (ITS) dotyczące sprawozdawczości w odniesieniu do planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz odpowiedni model punktów danych (DPM) i taksonomię XBRL. Zmiany te stanowią część struktury raportowania EBA w wersji 2.8, która będzie […]

Sprawozdanie “Liczba oraz wartość transakcji oszukańczych”

kategoria: Raportowanie banków

Dotychczasowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący oszustw w zakresie rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków określał dokument Uchwała nr 71/2016 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny […]

 • 1
 • 2

  Zostaw nam swoje dane.

  Wyślemy Ci white paper na wskazany adres email:

  Asseco Poland

  Asseco Poland jest znaczącym dostawcą rozwiązań klasy Business Intelligence na polskim rynku. Posiadamy ugruntowaną pozycję w sektorach finansowym, telekomunikacyjnym i usługach dla sektora publicznego. Wdrożyliśmy ponad 20 hurtowni danych w instytucjach finansowych. Z naszej oferty w tym zakresie korzystają między innymi: Bank PKO BP, Telekomunikacja Polska i GUS.

  Pion Business Intelligence

  ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

  Telefon

  +48 12 34 43 699

  Email

  reporting-platform@asseco.pl