ASSECO REPORTING PLATFORM

Organizacja procesu raportowania

Kluczowym aspektem sprawnego przygotowania sprawozdań jest odpowiednie ułożenie procesu raportowego. Zaplanowanie poszczególnych etapów i ustalenie zasad pozwala na zwiększenie efektywności, poprawę jakości oraz obniżenie kosztów związanych z raportowaniem. Bazując na naszych wieloletnich doświadczeniach jako jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie raportów skonsolidowanych grupy kapitałowej działającej w ponad 50 krajach, stworzyliśmy mapę procesu i zebraliśmy uniwersalne wskazówki pomocne w pracy nad ułożeniem procesu raportowania.

reporting_process_02

Czym jest Asseco Reporting Platform?

Platforma raportowa Asseco to kompleksowy zestaw zintegrowanych ze sobą rozwiązań będących biznesowym i technologicznym wsparciem całego procesu sprawozdawczego.

Platforma umożliwia efektywne i wydajne przygotowanie sprawozdań spółek giełdowych, raportów obowiązkowych instytucji finansowych, a także analiz dla celów zarządczych.

Korzyści biznesowe

Prawdziwą siłę platformy raportowej stanowią gotowe pakiety sprawozdawcze utrzymywane jako produkt i dostarczane w formie rozszerzeń. Dzięki takiemu podejściu, udaje się osiągnąć duże oszczędności na każdym etapie procesu raportowego z zachowaniem standaryzacji działań. Poprzez wykorzystanie najpopularniejszych programów kalkulacyjnych, platforma raportowa Asseco idealnie wpisuje się w oczekiwania klientów, nie zmuszając ich do zmiany dotychczasowych metod raportowania.

Kompleksowość

Kompleksowa obsługa i automatyzacja wszystkich etapów procesu sprawozdawczego.

Oszczędność

Zmniejszenie nakładów pracy i kosztów związanych z obsługą procesu raportowania.

Standaryzacja

Standaryzacja procesu raportowania, umożliwiająca jego pełną powtarzalność w czasie.

Korzyści technologiczne

Asseco Reporting Platform to zaawansowana, wysokiej jakości platforma sprawozdawcza wzbogacona o specjalistyczne funkcje analityczne i kontrolne. Rozwiązanie zaprojektowane z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń Asseco, posiada bardzo wydajny silnik wyliczenia sprawozdań i jest zdolny sprostać zastosowaniom klasy enterprise. Dzięki przetestowanemu w dziesiątkach zastosowań modelowi wdrożenia, dostosowanie rozwiązania do zmian w otoczeniu jedynie w minimalnym stopniu angażuje służby IT instytucji sprawozdającej.

Automatyzacja

Automatyzacja każdego aspektu procesu raportowania i/lub konsolidacji.

Wydajność

Przetwarzanie dużych wolumenów danych oraz wydajna praca na wyliczonych raportach.

Audyt

Audyt i bezpieczeństwo procesu raportowego. Łatwość analizy danych na wszystkich etapach procesu.

Moduły platformy raportowej

Asseco Reporting Platform daje możliwość elastycznego dostosowania funkcjonalności rozwiązania do skali prowadzonego biznesu. Jej modułowa budowa pozwala na wykorzystanie systemu adekwatnie do potrzeb użytkownika. Łatwość konfiguracji powoduje, że zakres funkcjonalności może zostać wykorzystany zarówno przez grupy kapitałowe, jak i jednostki. Moduły tworzą ściśle ze sobą współpracujące obszary, odpowiadające obszarom merytorycznym związanym z raportowaniem oraz zarządzeniem procesem sprawozdawczym.

Asseco CMR - Reporting

Moduł zapewnia kompleksową obsługę jednostkowego procesu sprawozdawczego, począwszy od pozyskania danych z systemów źródłowych, poprzez wsparcie w procesie przekształcenia danych do układu wynikowego, aż po prezentację wyników w formie i układzie wymaganym przez odbiorcę sprawozdań.

pobierz ulotkę Asseco CMR

Asseco CCR - Consolidation

Moduł udostępnia szereg funkcjonalności, pozwalających na zautomatyzowaną obsługę każdego aspektu złożonego procesu, jakim jest konsolidacja sprawozdań finansowych, na dowolnym z jego etapów. Cały proces obsługujący sprawozdanie skonsolidowane zaczyna się od zbierania danych jednostkowych, kontynuowany jest przez ich integrację i uzgodnienie, aż do narzędzi przeglądania i analizy wyliczonych sprawozdań skonsolidowanych.

pobierz ulotkę Asseco CCR

Asseco RMS - Risk

Moduł kompleksowo pokrywa proces zarządzania i monitorowania wymogów kapitałowych zgodnych z wymaganiami Bazylei III, począwszy od pozyskania danych z systemów źródłowych, przez ich organizację w modelu umożliwiającym ich łatwą parametryzację zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi, aż do udostępnienia wyników i raportów dla dalszych analiz dla potrzeb sprawozdawczości regulacyjnej.

pobierz ulotkę Asseco RMS

Asseco DM - Data Module

Moduł Data Module, będący częścią aplikacji Meta Manager, umożliwia bezpieczny dostęp do danych źródłowych dzięki uprawnieniom nadawanym na poziomie użytkownika aplikacji. Narzędzie wspiera intuicyjną pracę z danymi źródłowymi umożliwiając ich przeglądanie, edycję, analizę oraz wersjonowanie zmian.

Moduły współpracują z arkuszami kalkulacyjnymi MS Excel zarówno w zakresie zbierania danych jak i konfiguracji systemu.

Nasi Klienci o nas

Międzynarodowa współpraca

Dzięki rozległej, międzynarodowej strukturze Grupy Asseco, posiadamy referencje i wdrożenia u naszych partnerów biznesowych także poza granicami Polski. Dzięki naszym doświadczeniom lepiej rozumiemy specyfikę funkcjonowania grup kapitałowych i dużych holdingów biznesowych.

Jesteśmy w stanie zaoferować dodatkowe produkty wspierające nasze rozwiązania, które z powodzeniem są wdrażane w innych krajach.

  Asseco Poland

  Asseco Poland jest znaczącym dostawcą rozwiązań klasy Business Intelligence na polskim rynku. Posiadamy ugruntowaną pozycję w sektorach finansowym, telekomunikacyjnym i usługach dla sektora publicznego. Wdrożyliśmy ponad 20 hurtowni danych w instytucjach finansowych. Z naszej oferty w tym zakresie korzystają między innymi: Bank PKO BP, Telekomunikacja Polska i GUS.

  Pion Business Intelligence

  ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

  Telefon

  +48 12 34 43 699

  Email

  [email protected]