Konsolidacja sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych.

Zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne rozwiązanie obsługujące sprawozdawczość skonsolidowaną i jednostkową.

Asseco Reporting Platform

Platforma sprawozdawcza daje możliwość elastycznego dostosowania funkcjonalności rozwiązania do skali prowadzonego biznesu. Konsolidacja sprawozdań finansowych może być przeprowadzona nawet dla największych grup kapitałowych, a modułowa budowa pozwala wykorzystać system adekwatnie do potrzeb użytkownika.

Łatwość konfiguracji powoduje, że zakres funkcjonalności może zostać wykorzystany w jednostkach zależnych do generowania raportów jednostkowych, jak i w jednostce nadrzędnej przygotowującej sprawozdanie skonsolidowane za grupę, w tym sprawozdanie giełdowe zgodne z wymogami ESEF.

Co nas wyróżnia?

Elastyczność

Raportowanie zgodne z wymogami MSSF z wykorzystaniem różnych metod konsolidacji oraz różnych typów transakcji wewnątrzgrupowych.

Dokumentacja

Repozytorium dokumentów i załączników pozwalające na pełne udokumentowanie procesu konsolidacji.

Komunikacja

Narzędzie do komunikacji pozwalające na efektywną współpracę użytkowników w momencie przygotowywania sprawozdań.

Wydajność

Wydajna współpraca z grupami i jednostkami oraz planowanie i zarządzanie pracami na różnych etapach konsolidacji.

Definicja i uruchamianie procesu konsolidacji

 • Kompleksowa obsługa wszystkich etapów procesu konsolidacji.
 • Możliwość delegowania odpowiedzialności i obowiązków w ramach grupy kapitałowej.
 • Monitorowanie działań użytkowników w zakresie zleconych im zadań dzięki graficznej wizualizacji etapów prac oraz automatycznemu raportowaniu przekroczeń.
rp-case-study_01
gk_01

Zbieranie informacji o transakcjach wzajemnych

 • Intuicyjna praca z transakcjami wzajemnymi – dodawanie i edycja (możliwość importu z pliku Excel) weryfikacja, łączenie oraz uzgadnianie danych wprowadzanych przez strony transakcji. Obsługiwane są różne typy transakcji: rozrachunki i obroty, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz zapasy.
 • Transakcje wprowadzane są oparciu o dynamiczny, definiowany przez użytkownika model danych, co pozwala na elastyczność w doborze poziomu szczegółowości rejestrowanych informacji wedle wymogów danego wdrożenia.

Przygotowanie sprawozdań jednostkowych

 • Intuicyjna praca z raportami finansowymi jednostek sprawozdawczych. Dane mogą być zbierane za pośrednictwem interfejsu aplikacji, importowane z plików Excel lub pobierane z hurtowni danych.
 • Rozwiązanie umożliwia konwersję walutową, porównanie sprawozdań finansowych oraz szereg funkcjonalności wspierających użytkownika w analizie i kontroli danych jednostkowych.
rp-case-study_03
gk_03

Wyliczenie sprawozdania skonsolidowanego

 • Pakiet skonsolidowany wyliczany jest w oparciu o dane z o dane z pakietów jednostkowych z uwzględnieniem konwersji walutowych, transakcji wewnątrzgrupowych oraz wszystkich rodzajów korekt konsolidacyjnych.
 • Możliwość subkonsolidacji, sprawozdanie skonsolidowane może zostać wyliczone na dowolnym poziomie grupy.
 • Wsparcie procesu konsolidacyjnego w przypadku statycznych jak i dynamicznie zmieniających się grup kapitałowych.

Weryfikacja i zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego

 • Możliwość audytu danych skonsolidowanych grupy kapitałowej w oparciu o przejrzyste raporty analityczne. Sprawozdanie skonsolidowane może zostać poddane walidacji, a wszystkie jego składowe są wyszczególnione. Wprowadzanie ręcznych korekt konsolidacyjnych obowiązujących przez kolejne okresy sprawozdawcze.
 • Dzięki repozytorium dokumentów proces konsolidacji jest udokumentowany, a wbudowane narzędzie do komunikacji pozwala na efektywną współpracę użytkowników w momencie przygotowywania sprawozdań.
gk_02

Przygotowujemy skonsolidowane sprawozdanie giełdowe dla Grupy Asseco przy wsparciu Asseco Reporting Platform

70spółek

zostało objętych raportowaniem konsolidacyjnym

30krajów

z większości różnych regionów Europy i całego Świata

200użytkowników

korzystało z naszych aplikacji na każdym etapie procesu

Wdrożenie w Grupie Asseco

 • Samodzielna konsolidacja dwóch największych subgrup.
 • Ponad 70 spółek uczestniczących w procesie konsolidacji.
 • Jednostki zależne w ponad 30 krajach na całym świecie –
  w tym spółki z większości regionów Europy.
 • Kilkadziesiąt tysięcy transakcji wewnątrzgrupowych.
 • Kilkanaście subgrup złożonych ze spółek oraz innych subgrup.
 • Niemal 200 użytkowników aplikacji na całym świecie: Izrael, Nigeria, Gruzja, Słowenia, Australia, Turcja, Polska, Rosja, Kazachstan, Rumunia, Austria.

Nasi Klienci o nas

  MASZ PYTANIA?

  Napisz do nas

  Nasi specjaliści doradzą i zaprezentują całą gamę naszych rozwiązań z zakresu sprawozdawczości obligatoryjnej dla Grup Kapitałowych.

  Czekamy!

  +48 12 34 43 699

  Pion Business Intelligence, ul. Wielicka 22A, Kraków

   Asseco Poland

   Asseco Poland jest znaczącym dostawcą rozwiązań klasy Business Intelligence na polskim rynku. Posiadamy ugruntowaną pozycję w sektorach finansowym, telekomunikacyjnym i usługach dla sektora publicznego. Wdrożyliśmy ponad 20 hurtowni danych w instytucjach finansowych. Z naszej oferty w tym zakresie korzystają między innymi: Bank PKO BP, Telekomunikacja Polska i GUS.

   Pion Business Intelligence

   ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

   Telefon

   +48 12 34 43 699

   Email

   [email protected]