Wyniki dla tagu: COREP

Informacje z Narodowego Banku Polskiego

kategoria: Finansowa NBP, Raportowanie banków

Informujemy, że dniu 2018-12-05 Narodowy Bank Polski opublikował (*) pismo dotyczące planowanych wdrożeń w zakresie sprawozdawczości wchodzącej w skład Systemu Informacji Sprawozdawczej (SIS). Pismo sygnowane numerem “DS-SO-071/2018/58/110” dotyczy: Pakietu COREP obowiązującego od sprawozdań za 12/2018r. Pakietu Asset Encumbrance obowiązującego od sprawozdań za 12/2018r. Zmian do pakietów sprawozdawczych planowanych na rok 2020   * Szczegółowa informacja […]

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1627 z dnia 9 października 2018 r.

kategoria: Raportowanie banków, Zmiany prawne

Informujemy, że w dniu 2018-11-09 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1627 z dnia 9 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do ostrożnej wyceny do celów sprawozdawczości nadzorczej (Dz.U. L 281 z 9.11.2018, str. 1-525). Niniejsze Rozporządzenie wprowadza m.in. nowe dodatkowe raporty do pakietu ITS-COREP: […]

Zmiana raportowania ITS: wykonana

kategoria: Wywiad z Ekspertem

Asseco dostosowało banki do nowych wymogów EBA Asseco sprawnie przygotowało 10 banków komercyjnych do zmian prawnych, wynikających m.in. z wprowadzenia przez Komisję Europejską nowego standardu sprawozdawczości finansowej – MSSF 9 (inaczej: IFRS9), który obowiązuje od początku 2018 roku. Projekt rozpoczął się w październiku 2017 roku i był realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy z nich […]

Zmiany do pakietów sprawozdawczych planowane na 2018 r.

kategoria: Finansowa NBP

EBA udostępniła informację o planowanych na 2018 r. modyfikacjach pakietów sprawozdawczych opartych o ITS. Przewidywane zmiany podzielono na dwie grupy, w zależności do terminu ich obowiązywania. Zmiany obowiązujące od 03/2018 r.: Pakiet COREP – modyfikacje w obszarze ryzyka operacyjnego oraz nowe wymogi w zakresie ekspozycji wobec rządów Pakiet ALMM – nowy formularz dotyczące niedopasowania terminów […]

  Asseco Poland

  Asseco Poland jest znaczącym dostawcą rozwiązań klasy Business Intelligence na polskim rynku. Posiadamy ugruntowaną pozycję w sektorach finansowym, telekomunikacyjnym i usługach dla sektora publicznego. Wdrożyliśmy ponad 20 hurtowni danych w instytucjach finansowych. Z naszej oferty w tym zakresie korzystają między innymi: Bank PKO BP, Telekomunikacja Polska i GUS.

  Pion Business Intelligence

  ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

  Telefon

  +48 12 34 43 699

  Email

  [email protected]