Wyniki dla tagu: sprawozdawczość

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r.

kategoria: Raportowanie banków, Zmiany prawne

(Aktualizacja: 2019-04-15) Informujemy, że na portalu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego została opublikowana informacja dotycząca zmiany plików wzorcowych (schematy XSD) do celów przekazywania danych na potrzeby planowania przymusowej restrukturyzacji (link). Pliki XML powinny być zgodne ze schematami XSD dostępnymi pod poniższymi linkami: Metryczka – schemat XSD wspólny dla wszystkich formularzy Schematy XSD (Aktualizacja: 2019-03-21) Informujemy, że na […]

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1627 z dnia 9 października 2018 r.

kategoria: Raportowanie banków, Zmiany prawne

Informujemy, że w dniu 2018-11-09 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1627 z dnia 9 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 w odniesieniu do ostrożnej wyceny do celów sprawozdawczości nadzorczej (Dz.U. L 281 z 9.11.2018, str. 1-525). Niniejsze Rozporządzenie wprowadza m.in. nowe dodatkowe raporty do pakietu ITS-COREP: […]

Statystyka obrotu gotówkowego

kategoria: Raportowanie banków

(Aktualizacja: 2018-10-01) W dniu 2018-10-01 na bramce produkcyjnej NBP został udostępniony plik taksonomii OGASTAT (wersja T1.00) oraz plik z definicjami reguł kontrolnych (wersja F1.00). Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem […]

Zmiana raportowania ITS: wykonana

kategoria: Wywiad z Ekspertem

Asseco dostosowało banki do nowych wymogów EBA Asseco sprawnie przygotowało 10 banków komercyjnych do zmian prawnych, wynikających m.in. z wprowadzenia przez Komisję Europejską nowego standardu sprawozdawczości finansowej – MSSF 9 (inaczej: IFRS9), który obowiązuje od początku 2018 roku. Projekt rozpoczął się w październiku 2017 roku i był realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy z nich […]

Raportowanie obowiązkowe banków na czas

kategoria: Wywiad z Ekspertem

Asseco przygotowało banki do nowych regulacji 12 banków komercyjnych, ponad 100 banków spółdzielczych – to liczba instytucji, jakie Asseco sprawnie dostosowało do zmian prawnych, wynikających z wprowadzenia przez Narodowy Bank Polski (NBP) nowego pakietu sprawozdawczości obowiązkowej – FINPL. Jest on zgodny z obowiązującym obecnie standardem IFRS9. Projekt realizowany był w dwóch etapach. W pierwszej kolejności Asseco […]

Akty prawne

kategoria: Zmiany prawne

Przedstawiamy listę najnowszych aktów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw RP, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz Dzienniku Urzędowym NBP. Dziennik Urzędowy NBP Data publikacji Adres Tytuł 2018-03-02 Dz.U.NBP 2018.1 z dnia 2018-03-02 Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp rezerwy […]

  Asseco Poland

  Asseco Poland jest znaczącym dostawcą rozwiązań klasy Business Intelligence na polskim rynku. Posiadamy ugruntowaną pozycję w sektorach finansowym, telekomunikacyjnym i usługach dla sektora publicznego. Wdrożyliśmy ponad 20 hurtowni danych w instytucjach finansowych. Z naszej oferty w tym zakresie korzystają między innymi: Bank PKO BP, Telekomunikacja Polska i GUS.

  Pion Business Intelligence

  ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

  Telefon

  +48 12 34 43 699

  Email

  [email protected]