European Single Electronic Format (ESEF) – jednolity format sprawozdawczy

kategoria: Grupy kapitałowe, Przedsiębiorstwa

Z dniem 1 stycznia 2020 roku spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych czeka rewolucja. Jest ona związana ze zmianą formatów przekazywanych sprawozdań. Od tego terminu będą one wysyłane w postaci plików XHTML zamiast plików PDF jak było do tej pory. Dla raportów rocznych zarezerwowany został format XHTML, a dla sprawozdań skonsolidowanych zgodnych z MSR wymagane […]

Asseco Partnerem Technologicznym konkursu “The Best Annual Report 2017”

kategoria: Grupy kapitałowe, Przedsiębiorstwa

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Celem nadrzędnym konkursu jest promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone według MSSF/MSR  z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. W tym roku Partnerem Technologicznym konkursu stało […]

  Zostaw nam swoje dane.

  Wyślemy Ci white paper na wskazany adres email:

  Asseco Poland

  Asseco Poland jest znaczącym dostawcą rozwiązań klasy Business Intelligence na polskim rynku. Posiadamy ugruntowaną pozycję w sektorach finansowym, telekomunikacyjnym i usługach dla sektora publicznego. Wdrożyliśmy ponad 20 hurtowni danych w instytucjach finansowych. Z naszej oferty w tym zakresie korzystają między innymi: Bank PKO BP, Telekomunikacja Polska i GUS.

  Pion Business Intelligence

  ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków

  Telefon

  +48 12 34 43 699

  Email

  reporting-platform@asseco.pl